+31(0)78 692 00 55 info@novetec.nl
Flexibele ophanging

Een belangrijke reductie van constructiegeluid en trillingen
kan worden bereikt door het toepassen van
trillingsisolatoren tussen geluiddemper / leidingwerk
en constructie.
Er zijn 2 soorten ophangpunten:
 Vaste ophang/ondersteuningspunten; met als
functie de leiding elastisch te ondersteunen of
op te hangen, waarbij de leiding gefixeerd wordt.
 Pendelpunten; met als functie de leiding
elastisch op te hangen of te stabiliseren, waarbij
de leiding vrij kan uitzetten.
Aan de hand van het gewicht van de geluiddemper(s)
en leidingwerk kan het type ophanging worden bepaald.
Voor het trillingsvrij monteren van leidingwerk
en geluiddempers voor scheepsinstallaties adviseren
wij per ophangpunt 2 vaste- of pendelpunten toe te
passen welke onder een hoek van 90 t.o.v. elkaar
dienen te worden gemonteerd.
Daarnaast kunnen wij u ook adviseren met betrekking
tot de complete uitlaatgassenleiding inclusief
positie van kompensatoren en flexibele ophangpunten

Pendelpunten 

De pendelpunten worden geselecteerd en gepositioneerd
om een maximale thermische expansie toe te staan tussen
vaste flexibele punten en RVS kompensatoren in het uitlaatsysteem.
Voor scheepstoepassingen is het noodzakelijk de pendelpunten
onder een hoek van ongeveer 90º om de uitlaatleiding
flexibel te ondersteunen in de noodzakelijke
richting.
Indien noodzakelijk is het mogelijk het draadeind met 1/3
in te korten.

 

Vaste ophangpunten

De vaste flexibele ophangpunten ondersteunen het
leidingwerk en controleren de dynamische krachten
welke in het systeem mogelijk optreden.
De vaste flexibele opgangpunten controleren de
richting van de thermische expansie van het uitlaatsysteem.
Voor scheepstoepassingen is het noodzakelijk de
vaste ophangpunten onder een hoek van ongeveer
90º te monteren om de uitlaatleiding flexibel te
ondersteunen in de noodzakelijke richting.

 

Ondersteuningspunten

De vaste flexibele ondersteuningspunten ondersteunen
het leidingwerk en controleren de dynamische
krachten welke in het systeem mogelijk optreden.
De vaste flexibele opgangpunten controleren de richting
van de thermische expansie van het uitlaatsysteem.
Voor scheepstoepassingen is het noodzakelijk de vaste
ophangpunten onder een hoek van ongeveer 90º om
de uitlaatleiding flexibel te ondersteunen in de noodzakelijke
richting.

 

Specificatie aanvraag

9 + 5 =